Warsztat 3: Zdjęcia i obrazki w Accessie (metoda 1: zapisujemy tylko linki).

Foto.rar
Autor: Robert Łowczak
Baza w formacie MsAccess 2000
22kB, 01-06-2006

Problem:

Potrzebujemy do naszej bazy dołączać dynamicznie zdjęcia lub jakieś inne obrazki, jak to zrobić?

Rozwiązanie:

Metodę realizacji tego zadania przedstawił Robert Łowczak. W bazie rejestrujemy tylko ścieżki do plików, a na formularzu wyświetlamy je z kontrolce obrazka.

Dystrybucja programu
--------------------

1. Program dystrybuowany jest na zasadach Open Source.
2. Zabronione jest pobieranie jakichkolwiek opłat za program.
3. Modyfikacja kodu jak najbardziej wskazana.

lek. Robert Łowczak
Strona domowa
-------------

www.medisoftware.pl

Uwagi:

Metoda trzymania w bazie tylko linków ma istotna zaletę - nie rozrasta nam się nadmiernie plik accessowy. (Należy pamiętać, że przy zapisie obrazków do bazy - Access konwertuje wydajne formaty graficzne w taki sposób, ze do bazy wstawia je w postaci rozkompresowanej, przez co dodatkowo zwiększa się wielkość pliku MDB.)

Jest też wada trzymania w bazie tylko linków. Po przeniesieniu bazy accessowej na inny komputer - należy pamiętać, że nie ma w niej zdjęć. Inną wadą jest konieczność użycia formularza pojedynczego, ponieważ na formularzu ciągłym uzyskamy powielenie tego samego obrazka dla wszystkich rekordów (no chyba, że zastosujemy sztuczkę ze strony: http://www.access.vis.pl/war023.htm).

Inna metoda dołączenia obrazka do naszej aplikacji polega na wstawieniu go do pola OLE. Wady i zalety obrazków trzymanych w polach OLE są dokładnie odwrotne niż opisane w poprzedniej metodzie ;-).

K.P.