Warsztat 3: TreeView bez ActiveX.

wwwTree.zip
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie Access 2002(XP)/2003
28kB, 18-11-2006

Problem:

Czasem trudno pewne informacje, jak np. układ zagnieżdżonych katalogów, przedstawić inaczej niż w strukturze drzewkowej. Katalogi, to tylko przykład, inne informacje także wygodnie jest prezentować w podobnej postaci. Klasyczny układ: Klient - Zamówienie - Towar lub Firma - Dział - Kierownik - Pracownik, również bardzo czytelnie wyglądają w takiej strukturze.

Niestety Access nie ma wbudowanej kontrolki do prezentacji struktury drzewkowej. Nie możemy też zwykle użyć zewnętrznego ActiveX (TreeView), bo raczej nie będzie go na komputerze docelowym, a także próba zainstalowania tego komponentu, nie zawsze musi się udać na każdej stacji bez problemów.

A czy można wykonać taką strukturę drzewkową w Accessie, bez instalowania dodatkowych kontrolek?

Rozwiązanie:

Przykład wwwTree.zip zawiera realizacje struktury drzewkowej wyłącznie za pomocą standardowych elementów dostępnych Accessie. Nie możliwe? A jednak! ;-)

Dodatkowo omawiana metoda stwarza nietypowe możliwości prezentowania struktury drzewkowej, niedostępne w kontrolce TreeView.

Krzysztof Pozorek