Zabezpieczenia: Program do odczytu haseł z baz danych MsAccess.

Czytaj97.zip wer. 1.3
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 97
Odczytuje hasła  baz MsAccess 97 i 2000
54kB, 16-03-2003
 
Czytaj2k.zip wer. 1.3
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 2000
Odczytuje hasła  baz MsAccess 97 i 2000
69kB, 16-03-2003

Opis problemu:

Hasło zakładane na plik bazy jest wygodne i proste w użyciu, dlatego bardzo dobrze nadaje się do szybkiego zabezpieczenia bazy. Niestety łatwość stosowania może spowodować, że nie przywiążemy należytej uwagi do wpisanego hasła i po miesiącu okaże się, że nasz kod dostępu jest rzeczywiście trudny do odgadnięcia - także dla nas samych.

Co zrobić w sytuacji, gdy zapomnimy naszego hasła do bazy danych? Wertowanie helpa nic nie da - piszą, że takiej bazy nie da się już otworzyć. Ale czy rzeczywiście?

Rozwiązanie:

Okazuje się, że sytuacja wcale nie jest beznadziejna, zwłaszcza, jeśli dotyczy Accessa 97. Aby usunąć hasło z bazy MsAccess 97, wystarczy zastąpić 20 bajtów od pozycji 67 do 86, przez bajty z czystej bazy. W MsAccess 2000 bajtów do zamiany jest 40, które jednak są dodatkowo szyfrowane kluczem, budowanym na podstawie bieżącej daty podczas tworzenia pliku.

Dla tych jednak co nie chcą liczyć bajtów w Accessie 97 w celu pozbycia się hasła lub mają bazę w formacie MsAccess 2000, w której usunięcie hasła wymaga dodatkowych zabiegów - przygotowałem dwa gotowe programy narzędziowe Czytaj2k.zip i Czytaj97.zip do odczytu haseł z baz accessowych.

Plik Czytaj2k.zip zawiera bazę w formacie MsAccess 2000, która odczytuje hasła z baz MsAccess 97 oraz 2000. Dotychczasowa metoda odczytu hasła zawarta we wcześniejszych programach została poprawiona i teraz obsługuje pełen zakres dat oraz dowolne hasła.

Plik Czytaj97.zip również odczytuje hasła z baz MsAccess 97 i 2000, natomiast sam program jest w formacie MsAccess 97, aby również posiadacze starszej wersji pakietu Microsoftu mogli korzystać z programu.