Zabezpieczenia: Program do usuwania haseł z projektów VBA.

PasswVBA.zip wer. 0.4
Warunkiem licencji jest wpisanie następującego kodu: VPR11-2970-11 (lub: VPR11-1125-21, VPR11-5550-31, VPR11-6971-41 - będzie na wszystkie kwartały 2011r ;-)
Autor: Krzysztof Pozorek
Baza w formacie MsAccess 2000
Usuwa hasła dostępu do projektu VBA w bazach MsAccess, plikach Excel, Word, Outlook Power Point, Front Page i innych.
55kB, 29-04-2003

Opis problemu:

W Accessie 2000 oddzielono projekt VBA od projektu bazy. Stworzyło to możliwość i potrzebę ochrony kodu VBA niezależnym hasłem. metoda jest wygodna w użyciu, zwłaszcza w porównaniu z dość zagmatwanym systemem zabezpieczeń na poziomie użytkownika. Jednak łatwość stosowania może spowodować, że nie przywiążemy należytej uwagi do dokonanego zabezpieczenia i po jakimś czasie może się okazać, że wszystkie nasz tajne hasła jakoś nie chcą pasować. Co zrobić gdy zapomnieliśmy hasła do naszego kodu VBA?

Rozwiązanie:

Program PasswVBA.zip pomoże Wam w tej pechowej sytuacji. Wprawdzie nie można za jego pomocą odczytać zapomnianego hasła, ale też nie będzie nam ono potrzebne, jeśli... je usuniemy.

Prezentowany program usuwa hasło z projektu VBA, co umożliwia nam odzyskać pełen dostęp do naszego kodu.

Należy zauważyć, że jedynie skuteczną ochronę naszego kodu VBA stanowi kompilacja do MDE. Aby zabezpieczyć nasze prawa autorskie należy oddawać program w takiej właśnie formie. Hasło VBA jest dobrym zabezpieczeniem w przypadku gdy chcemy uniknąć np. przypadkowego dostania się do kodu przez użytkownika w obawie, żeby niechcący czegoś nam nie zepsuł.

(06-02-2011) Uwaga:

Program nie jest rozwijany. Dostaję sygnały, że któryś tam service pack blokuje skuteczność niniejszego użytku. Nie weryfikowałem tych przypadków, ale informuję o nich. Program usuwa hasła lub nie bez gwarancji.

K.P.