Warsztat Warsztat 2 Warsztat 3 Warsztat 4 Anti-FAQ Str. Główna O witrynie Strona znajduje się na www.vis.pl
 
ID
Warsztat
1 Ikonka aplikacji, która nie znika po skopiowaniu bazy na inny komputer
  2 Programowy dostęp do rejestru Windows
  3 Defragmentacja bieżącej bazy w MsAccess 97
  4 Słownie złotych
  5 Kopiowanie otwartej/bieżącej bazy danych w inne miejsce
  6 Wyświetlanie animacji AVI (bez użycia OCX, wystarczy sam Access)
  7 Liczba porządkowa (Lp) dla rekordu
  8 Okrągłe formularze
  9 Nietypowe funkcje agregujące (średnia geometryczna, kwadratowa, iloczyn)
  10 Przykłady efektów wizualnych na formularzu
  11 Pseudo exe w Accessie
  12 Wartości 'Z przeniesienia' w nagłówku/stopce raportu
  13 Programowa zmiana rozdzielczości monitora
  14 Funkcje do wyświetlania plików JPG i GIF
  15 Jak usunąć hasło bazy w Accessie 97?
  16 Wyrównywanie tekstów w polu kombi
  17 Jak zapisać OLE na dysk w postaci pliku?
  18 Kwerenda krzyżowa, którą można edytować
  19 Własny InputBox
  20 Efekt specjalny - odkodowanie
  21 Autorozwijanie w polu tekstowym, dynamiczne filtrowanie i wyszukiwanie
  22 Kto pracuje w bazie - lista użytkowników z ich statusami?
  23 Przeglądarka obrazków na formularzu ciągłym
  24 Wykonanie z poziomu Accessa prostego skrótu na pulpicie
  25 Wykonanie w Accessie skrótu z dowolną ikonką, katalogiem itp. - metoda 1
  26 Wykonanie w Accessie skrótu z dowolną ikonką, katalogiem itp. - metoda 2
  27 Sterowanie sekcjami raportu
  28 Test poprawności PESEL (+ 2 uzupełnienia)
  29 Zegar analogowy w Accessie
  30 Kolorowe rekordy na formularzu ciągłym
  31 Defragmentacja bazy zabezpieczonej hasłem, z której pochodzą tabele załączone
  32 Własny ProgressBar (pasek zaawansowania)
  33 Własna ikonka i własne napisy na przyciskach w MsgBox, dezaktywacja przycisku X
  34 Jak wrzucić naszą aplikację do System Traya (zasobnika systemowego przy zegarze)
  35 Okno wyboru folderu z katalogiem domyślnym
  36 Nietypowy przykład użycia kontrolki kalendarza MSCal.ocx
  37 Wypełnianie dziur w polu Autonumer
  (Nowy)