Warsztat Warsztat 2 Warsztat 3 Warsztat 4 Anti-FAQ Str. Główna O witrynie Strona znajduje się na www.vis.pl
 
ID
Warsztat 3
1 Wysyłanie komunikatów do użytkowników bazy.
  2 UserForms w Accessie (moduł klasy z interfejsem, własny TreeView i inne).
  3 Zmiana bieżącej bazy w trakcie jednej sesji Accessa.
  4 Modalny raport w Accessie.
  5 Kalkulator odsetek ustawowych.
  6 Standardowe okna dialogowe w Accessie (zapisz i otwórz plik).
  7 Uzupełnianie miejscowości na podstawie kodów pocztowych.
  8 Kody paskowe.
  9 Dostępna pamięć RAM i "zatrzymanie" kursora wewnątrz okna.
  10 Alternatywa dla FreeMail - czyli poczta bezpośrednio z Accessa.
  11 Dni robocze.
  12 Użycie funkcji Split i Replace do podziału tekstu.
  13 Zmiana drukarki domyślnej z poziomu formularza.
  14 Menu na formularzu, czyli sposób na przełączanie się miedzy widokami.
  15 Filownik, czyli... półprzezroczyste formularze.
  16 Przykład fitrowania autorstwa Roberta Łowczaka (52kB).
  17 Terminarz (Robert Łowczak, 203B).
  18 Zabawy na formularzu.
  19 Odbiornik RTV, czyli... telewizor w Accessie.
  20 Iloczyn kartezjański, różnica oraz iloraz dwóch tabel.
  21 Mała baza obsługująca pole kempingowe (Jacek, 321kB).
  22 Logowanie do bazy SQL Server.
  23 Automatyczna aktualizacja bieżącego programu do nowej wersji (cz. 2).
  24 Graficzne checkboxy.
  25 Detekcja zdarzeń Activate/Deactivate formularzy typu popup.
  26 Czas sportowy: jak liczyć z dokładnością do milisekund.
  27 Nowe zdarzenia formularza w widoku "Arkusz danych".
  28 Uniwersalna klasa do obsługi pól przechowujących datę.
  29 Zdjęcia i obrazki w Accessie (metoda 1: zapisujemy tylko linki).
  30 Zdjęcia i obrazki w Accessie (metoda 2: czeka na realizacje - a może ktoś przyśle? ;-).
  31 Wyświetlanie zagregowanych danych z zachowaniem edycyjności kwerendy.
  32 Alternatywny sposób eksportu do Excela
  33 TreeView bez ActiveX.
  34 Recordsety utrwalone, udostępnianie danych poprzez internet.
  35 Bieżący plik bazy jako MDW.
  36 Wyświetl następne 10 rekordów.
  37 AutoSize - dopasowanie rozmiaru pola tekstowego do zawartości.
  38 Drag&Drop - reskalowanie kontrolek na "żywym" formularzu.
  39 Zip/Unzip bezpośrednio z poziomu Accessa.
  (Nowy)